1169/2014 1169/2014 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

31/12/2014 - 12:09

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΙΖΟΝΤΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ, ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 21 12Β - 022 40 54Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.