1113/2014 1113/2014 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ..ΝΑΥΔΕΤΟ ΗΜΙΒΥΘΥΣΜΕΝΟ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

31/12/2014 - 12:08:00

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥΣΑ,ΗΜΙΒΥΘΥΣΜΕΝΟ ΝΑΥΔΕΤΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 17 31Β - 027 05 28Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.