921/2016 921/2016 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

25/07/2016 - 13:31

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ:
40 56 42Β - 024 27 18Α