272/2014 272/2014 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ- ΣΟΥΣΑΚΙ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΘΩΝ.

31/12/2014 - 12:01:00

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ- ΣΟΥΣΑΚΙ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ ΒΑΘΩΝ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 37 54 48Β- 023 03 30Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ