889/2016 889/2016 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΠΟΝΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ .

18/07/2016 - 13:32:32

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΟΝΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΑΝΟ
(5) ΑΝΑ 20 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3 Ν.ΜΙΛΙΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ: 35 25 39Β - 025 04 23Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ