1484/2013 1484/2013 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΟΘΩΝΟΙ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

31/12/2013 - 12:02:00

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΟΘΩΝΟΙ.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ "ΑΥΛΑΚΙ 3". ΣΕ ΑΒΑΘΗ,
Δ. ΒΑ 7 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ.