860/2012 860/2012 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣΥ ΑΓΩΓΟΥ. ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ.G.

31/12/2012 - 12:05

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ.ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
36 54 08Β - 021 41 06Α
ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΗΣ.