508/2012 508/2012 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

31/12/2012 - 12:03

IΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣTHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
38 00 35B - 021 06 59A
KAI AKTINA ENA (1) ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.