1118/2009 1118/2009 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ.

31/12/2009 - 12:00

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ:
Α) 37 42 41Β - 024 03 51Α
Β) 37 42 53Β - 024 03 46Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ.