1016/2008 1016/2008 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

31/12/2008 - 12:00

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΑΠΌ 7 IOYΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
38 13 23B - 021 42 07A
KAI AKTINA 0,25N. MILIA.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.