763/2016 763/2016 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ.

30/06/2016 - 13:03

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣE ΘΕΣΗ:
37 31 05Β - 023 23 36Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.