511/2016 511/2016 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

30/06/2016 - 09:55

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 07 08Β - 022 57 32Α