Εκτύπωση αυτής της σελίδας

435/2016 435/2016 - ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ.ΠΤΩΣΗ ΒΡΑΧΟΥ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.

30/06/2016 - 09:31

ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ.ΠΤΩΣΗ ΒΡΑΧΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 34 12Β - 026 28 18Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.