388/2016 388/2016 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΕΙΟ .ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

21/03/2016 - 13:22

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ. ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΕΙΟ.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ (WGS-84):
36 37 37Β - 027 49 37Α.