386/2016 386/2016 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

21/03/2016 - 13:13:45

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 385/2016 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.