383/2016 383/2016 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/03/2016 - 13:46

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ :
35 28 30Β - 024 09 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.