1143/2023 - ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΥΚΙΟΥ.ΣΒΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

17/08/2023 - 12:13

ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΥΚΙΟΥ.ΣΒΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
39 00 15Β - 023 10 48Α
39 00 24Β - 023 10 31Α
39 00 17Β - 023 11 53Α
39 00 18Β - 023 11 50Α
39 00 19Β - 023 12 19Α
39 00 21Β - 023 12 24Α
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ