821/2023 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

26/05/2023 - 20:27

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ .
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΑΠΌ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ.
ΑΠΌ 29 ΜΑΙΟΥ 23 ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 23
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
38 01 06Β - 023 33 28Α
37 24 47Β - 025 42 13Α
36 07 13Β - 025 13 42Α
36 05 21Β - 028 13 19Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.