820/2023 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΥΔΡΑΣ'.

26/05/2023 - 20:26

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΥΔΡΑΣ'.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ
ΤΗΝ 30 ΜΑΙΟΥ 23 ΑΠΌ 0900Ζ ΕΩΣ 1200Ζ
ΚΑΙ ΤΗΝ 31 ΜΑΙΟΥ 23 ΑΠΌ 0900Ζ ΕΩΣ 1200Ζ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 00 00Β - 023 00 00Α
37 00 00Β - 023 36 00Α
37 10 00Β - 023 00 00Α
37 10 00Β - 023 36 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ