818/2023 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 7375).

26/05/2023 - 20:22

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟ. KEΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ 'ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ'
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 32 40Β - 026 06 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.