816/2023 - ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ.

26/05/2023 - 19:24

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ.
ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ''ΠΕΕ ΑΛΚΥΩΝ''
ΑΠΌ 29 ΜΑΙΟΥ 23 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΙΟΥ 23
ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 00 40Β - 025 04 35Α
36 58 10Β - 025 06 30Α
36 54 14Β - 025 06 43Α
36 54 10Β - 024 55 24Α
36 58 47Β - 024 55 19Α
37 00 41Β - 025 01 15Α
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ.
ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ''ΠΕΕ ΑΛΚΥΩΝ''
ΑΠΌ 29 ΜΑΙΟΥ 23 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΙΟΥ 23
ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 00 40Β - 025 04 35Α
36 58 10Β - 025 06 30Α
36 54 14Β - 025 06 43Α
36 54 10Β - 024 55 24Α
36 58 47Β - 024 55 19Α
37 00 41Β - 025 01 15Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.