813/2023 - ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (6625,1)

26/05/2023 - 09:34

ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΧΩΝΙ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 46 58Β - 024 36 45Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.