783/2023 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΛΩΤΟΥ.ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ, ΕΞΟΔΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΕΣΩΣ.

19/05/2023 - 12:30

ΠΡΟΑΓΓΕΛΕΙΑ 175/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ, ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟΛΙΞΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΕΣΩΣ, ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ, ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
38 15 48Β - 022 04 33Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.