750/2023 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 3310.1)

15/05/2023 - 10:20

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ.
ΚΕΦΑΛΗ NOTΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
35 12 28Β - 026 06 35Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.