479/2023 - ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΥΚΙΜMΗΣ. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ.

24/03/2023 - 12:35

ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΥΚΙΜMΗΣ. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 26 00Β - 020 08 00Α
39 26 00Β - 020 09 00Α
39 27 00Β - 020 08 00Α
39 27 00Β - 020 09 00Α
ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜMΗΣ, VHF 12.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.