475/2023 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΥΔΡΑΣ'.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ

24/03/2023 - 09:59

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΥΔΡΑΣ'.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ
281100Ζ - 281300Ζ ΜΑΡ 23
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 00 00Β - 023 00 00Α
37 00 00Β - 023 36 00Α
37 10 00Β - 023 00 00Α
37 10 00Β - 023 36 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ