473/2023 - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

24/03/2023 - 09:55

ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΒΥΘΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
38 53 00Β - 022 34 07Α
38 53 04Β - 022 34 03Α
38 53 06Β - 022 34 07Α
38 53 02Β - 022 34 11Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.