453/2023 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

18/03/2023 - 23:40

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 57 53Β - 020 43 04Α
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1 ΜΕΤΡΑ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.