450/2023 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ

18/03/2023 - 14:13

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΠΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΗΝ 20 ΜΑΡ 2023 ΑΠΌ 1130Ζ ΕΩΣ 1330Ζ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ :
36 13 00Β - 024 44 00Α
36 13 00Β - 025 08 00Α
35 53 00Β - 025 08 00Α
35 53 00Β - 024 44 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.