449/2023 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. ΦΑΝΟΣ " ΚΑΡΠΟΒΟΛΟΣ" ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(7692)

18/03/2023 - 14:12

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ''ΚΑΡΠΟΒΟΛΟΣ":
37 41 28Β - 026 57 32Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.