446/2023 - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

17/03/2023 - 13:19

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 02 05Β - 021 07 02Α
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 29.5 ΜΕΤΡΑ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.