431/2023 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

14/03/2023 - 12:40

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΟΧΗΜΑ
ΑΠΌ 14 ΜΑΡ 23 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
36 05 51Β - 023 42 29Α
35 50 14Β - 026 14 51Α
35 29 36Β - 025 46 51Α
35 49 21Β - 023 38 13Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ