430/2023 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

14/03/2023 - 12:38

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΑΠΌ 16 ΜΑΡ 23 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΠΌ
ΣΚΑΦΟΣ "ΑΚΤΙ ΙΙ "
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 44 19Β - 024 04 14Α
37 44 03Β - 024 04 37Α
37 44 08Β - 024 04 44Α
37 44 34Β - 024 04 15Α
ΚΑΝΑΛΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ VHF 12,16
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0,5ΝΜ.