404/2023 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΣΒΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

08/03/2023 - 09:33

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 259/2023 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΣΒΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 12 53Β - 025 51 05Α