400/2023 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΚΡΑ ΜΟΡΝΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 1160)

08/03/2023 - 09:27

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΚΡΑ ΜΟΡΝΟΣ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 22 12Β - 021 52 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.