356/2023 - ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.ΙΜΕΝΑΣ ΠΗΓΑΔΙΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 9700)

26/02/2023 - 00:27

ΠΗΓΑΔΙΑ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 30 38Β - 027 12 52Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.