348/2023 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ.

25/02/2023 - 07:33

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΡΑΒΙΑ.
ΤΗΝ 01 ΜΑΡ 23 0600Ζ - 0740Ζ ΚΑΙ 0920Ζ - 1125Ζ,
ΤΗΝ 02 ΜΑΡ 23 0600Ζ - 1125Ζ,
ΤΗΝ 06 - 09, 13 - 16, 20 - 23 ΜΑΡ 23 0600Ζ - 1300Ζ,
ΤΗΝ 27 - 30 ΜΑΡ 23 0500Ζ - 1200Ζ,
ΤΗΝ 03 - 06, 10 - 13, 18 - 19 ΑΠΡ 23 0500Ζ - 1200Ζ,
ΤΗΝ 24, 25 ΑΠΡ 23 0500Ζ - 0655Ζ ΚΑΙ 1035Ζ - 1125Ζ,
ΤΗΝ 26 ΑΠΡ 23 0500Ζ - 1125Ζ,
ΤΗΝ 27 ΑΠΡ 23 0500Ζ - 0655Ζ ΚΑΙ 1035Ζ - 1125Ζ,
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤAI ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 00Β - 023 29 00Α
36 42 00Β - 023 32 00Α
36 41 00Β - 023 48 00Α
36 47 00Β - 023 55 00Α
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.