318/2023 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΟΥΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΟΛΟΙΑΣ.

20/02/2023 - 13:26

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΟΛΟΙΑΣ.