301/2023 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΦΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ.ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 3038)

17/02/2023 - 21:31

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΦΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ.
Β.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΕΞΩΘI ΛIMENA ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ :
35 31 18Β - 24 00 55Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.