293/2023 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ. ΑΚΡΑ ΚΑΣΤΡΙ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ.8022)

16/02/2023 - 12:12

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ. ΕΞΩΘΕΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΚΑΣΤΡΙ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 52 31Β - 024 43 37A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.