289/2023 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΑΨΕ ΠΡΩΣΟΡΙΝΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

16/02/2023 - 11:54

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΚΡΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΑΨΕ ΠΡΩΣΟΡΙΝΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ