163/2023 - ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

27/01/2023 - 09:30

ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΑΠΌ ΘΕΣΕΙΣ:
36 41 22Β - 023 02 28Α
36 41 21Β - 023 02 30Α
36 41 20Β - 023 02 28Α