161/2023 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

26/01/2023 - 12:56

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
40 27 26Β - 022 40 28Α
40 27 28Β - 022 40 40Α
40 27 25Β - 022 40 41Α
40 27 23Β - 022 40 29Α