155/2023 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

25/01/2023 - 12:17

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 140/2023 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
'NORMAND PACIFIC'.
ΑΠΌ 25 ΙΑΝ ΜΕΧΡΙ 27 ΙΑΝ 23
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 57 36Β - 023 21 30Α
37 57 24Β - 023 21 12Α
37 56 36Β - 023 21 24Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ