150/2023 - ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΦΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6513)

25/01/2023 - 09:28

ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΦΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 19 28Β - 023 58 32Α
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.