144/2023 - ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΠΟΚΟΠΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

25/01/2023 - 09:16

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΝΑΥΔΕΤΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
39 54 12Β - 025 15 11Α
ΑΠΕΚΟΠΗ.