70/2023 - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΡΓΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ.

14/01/2023 - 15:37

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΡΓΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ. ΕΡΓΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΌ 15 ΙΑΝ 2023 ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ.
35 22 36Β - 025 07 30Α
35 22 36Β - 025 11 30Α
35 21 48Β - 025 11 30Α
35 21 48Β - 025 07 30Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.