1858/2022 - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ'.

31/12/2022 - 13:46

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 05:30Ζ ΜΕΧΡΙ 12:30Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΙ ΑΡΓΙΩΝ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣTIΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ 1:
40 13 30Β - 022 58 00Α
40 20 30Β - 023 14 30Α
40 16 15Β - 023 31 30Α
40 04 30Β - 023 23 00Α
ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ 2:
40 16 00B - 023 23 00A
40 12 30B - 023 19 30A
40 09 30B - 023 20 00A
40 09 40B - 023 24 00A
40 12 50B - 023 26 00A
ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ 3:
40 23 00B - 023 04 45A
40 13 30B - 022 58 00A
40 20 30B - 023 14 30A
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.