1857/2022 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΜΑΛΕΜΕ

31/12/2022 - 13:45

ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΜΑΛΕΜΕ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 21:00Ζ.
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
35 29 00Β - 023 46 00Α
35 29 00Β - 023 51 00Α
35 34 00Β - 023 55 00Α
35 36 00Β - 023 49 00Α
35 36 00Β - 023 46 00Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.