1856/2022 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'

31/12/2022 - 13:44

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΩΣ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΓΙΩΝ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
39 13 12Β - 022 49 06Α
KAI ΑΚΤΙΝΑ 5 Ν.ΜΙΛΙΑ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ